Երբ ռուսաստանաբնակ հայը որոշեց կարիքավոր մարդկանց անվճար հաց բաժանել, չգիտեր, թե դա ինչ վատ հետևանք կունենա

191