Ո՞ր դեպքերում աշակերտը կարող է դպրոց չհաճախել

308