Ինչքան կարդում եմ այս տողերն ավելի եմ ատում քո կենդանի տեսակին

249