Նոր հենակետ՝ մեր կոշտ պատասխանը Նախիջևանի զորավարժությանը,ինչ է կատարվել

317