Ժողովուրդը ոնց ձեզ մարդ սարքեց, էնպես էլ կվերադարձնի ձեր առաջվա դիրքին ու արժանիքներին

250