Մեզ միայն սա էր պակասում..Այպիսի եղանակ 100տարին մեկ է լինում… Այս ամառ…

79

Մեզ միայն սա էր պակասում..Այպիսի եղանակ 100տարին մեկ է լինում… Այս ամառ…