Քրիստոս,Աստծու Որդի, Դու ես բոլորի Տերն ու Արարիչը

552

Արարչական սիրովդ գթա մեր հանգուցյալներին

Հիշիր նրանց այն մեծ օրը, երբ Քո արքայությամբ պիտի գաս:

Քո ողորմությամբ քավիր և ներիր նրանց մեղքեվրը:

Լուսովդ պայծառացրու նրանց սրբերիդ հետ միասին,

Որոնք Քո աջակողմդ պիտի դասվեն,

Որովհետև Դու ես բոլորի Տերն ու Արարիչը,

Ողջերի և մահացածների Դատավոր

Եվ Քեզ է վայել փառքը և պատիվը այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից:

blogtime.am