Հզոր Աղոթք, Որով Ամեն Մայր Կարող Է Աստծուց Պաշտպանություն Խնդրել Իր Զավակի Համար

415

Յուրաքանչյուր երեխայի համար կյանքում չկա ավելի մեծ պաշտպանություն քան մոր աղոթքն ու օրհնանքը: Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստծո Որդի, խնդրում եմ լսիր ինձ, մեղավորիս, քո ողորմությանն եմ հանձնում զավակիս, փրկիր նրան հանուն Քո անվան: Տեր, օրհնիր նրան տանը, տան մերձակայքում, դաշտում, աշխատավայրում, ճանապարհին, ցանկացած վայրում, որտեղ էլ նա լինի: Թող ամեն տեղ նա գտնվի քո իշխանության տակ:

Պաշտպանիր նրան բոլոր թռչող գնդակներից, նետերից, դա նակից, թ րից, թո ւյնից, հր դեհից, մա հաբեր հի վանդություններից: Տեր պաշտպանիր նրան բոլոր տեսանելի և անտես թ շնամիներից, բոլոր տեսակի դ ժբախտություններից ու անհաջողություններից: Տեր, նրան հեռու պահիր բոլոր հի վանդություններից, հեռու պահիր վն ասակար սովորություններից և հո գ ե կան ծանր ապրումներից և վշտից:

Տեր, օրհնիր ինձ, մեղավորիս ու արժանավորիս, օրհնիր իմ տունն ու իմ զավակների ամեն բացվող առավոտը, երեկոներն ու գիշերները, հանուն Քո անվան, քանի որ Քոնն է արքայությունը և հոզորությունը և փառքը հավիտյանս հավիտենից: Ամեն:

news20times.com