Տեսանյութ։Հանել եմ գլուխը կտ րած, թևը պո կած մարմին․․ ասացին «Դին վերցու ու գնա, թե չէ քեզ էլ ենք այսպես անելու»

480

Հանել եմ գլուխը կտրած, թևը պոկած մարմին․․ ասացին «Դին վերցու ու գնա, թե չէ քեզ էլ ենք այսպես անելու»