Սկսեք օրը այս աղոթքով և հաջողությունը ձեզ կուղեկցի ողջ օրվա ընթացքում

280

Սկսեք օրը այս աղոթքով և հաջողությունը ձեզ կուղեկցի ողջ օրվա ընթացքում