ՏԵՍՍԱՆՅՈՒԹ;Գերու թյունից վերադարձած ընտանիքին ստի պում էին դառնալ ադրբ եջանցի

325

ՏԵՍՍԱՆՅՈՒԹ:Գերու թյունից վերադարձած ընտանիքին ստի պում էին դառնալ ադրբ եջանցի…