ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․Ինչ տարբերություն հայը վրա ցին թո ւրքը․․․գան մտնեն ըստե կգյո ւլեմ քեզ էլ հետը․․․ամուսինը կնոջը հակադարձեց և․․․․

1014

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․Ինչ տարբերություն հայը վրացին թուրքը․․․գան մտնեն ըստե կգյուլեմ քեզ էլ հետը․․․ամուսինը կնոջը հակադարձեց և․․․․