Ադրբեջա նցիները Մարալի նշանածին սպ անել են, իսկ Մարալին․․․

351

Լուսանկարում՝ Շուշիում գե րե վարված լիբանանահայ Մարալ Նաճարեանը

Պա տե րազմի օրերին Մարալն իր նշանածի հետ միասին մեկնել է Արցախ, Հայրենիքը փրկելու նպատակով։ Նշանածին թշ նամին սպա նել է, Մարալին գե րու թյան մեջ տարել։

Կնոջ մասին ոչ մի տեղ չկա, կնոջ անունը ոչ մի տեղ չկա, որ կին գե րի ներ էլ ունենք ներկա պահիս։ Որ մտածում եմ հիմա մեր խիզախ հայուհին ինչերի միջով է անցնում, սար սա փում եմ։