Լսեք դուք կիսագրագետ, բերաններդ ջուր առած քաղաքական գործիչներ ու գազոնային գեներալներ, նիկոլի կողմից տեղի է ունեցել հերթական….

1201

Լսեք դուք կիսագրագետ, բերաններդ ջուր առած քաղաքական գործիչներ ու գազոնային գեներալներ, նիկոլի կողմից տեղի է ունեցել հերթական սահմանադրական կարգի տապալումը, սեփական լիազորությունների գերազանցումով:
Սոտքի հանքավայրը միշտ ու բոլոր ժամանակներում պատկանելիս է եղելլ ՀԽՍՀ ին ու դրանից հետո նրա իրավահաջորդ ՀՀ-ին:
ԽՍՀՄ տարիներին այդ հանքավայրը շահագործել է «Հայ ոսկի» Պետական Փակ Բաժնետիրական Ընկերության կողմից:

Նախորդ դարի 4Օ-ական թվականներին Հայաստանի խորհրդային Հանրապետության և Ադրբեջանի Խորհրդային Հանրապետության միջև նախաձեռնվել է հանքից հյուսիս և հարավ ընկած տարածքների սահմանների դեմարկացիա, որն այդպես էլ չի ավարտվել ու հանքի տարածքը մնացել է ՀԽՍՀ սահմաններում: Չկա ու չի եղել այդ տարածքների այնպիսի դեմարկացիա, որով այն գտնվեիս լինի Ադրբեջանի խորհրդային Հանրապետության մեջ:

Իսկ հիմա նիկոլ կոչված վիժվածքը խախտելլով ՀՀ սահմանադրությունը, գերազանցելով իրեն տրված լիազորությունները ՀՀ տարածքի մի մասը իր ստորագրությամբ զիջել է Ադրբեջանին:

Հ.Գ.
Եթե այսպիսի «գեներալներով» ենք հայրենիք պահելու, վայ մեզ ու մեր աշխարհին:
Չնայած վայը մեզ ու մեր աշխարհին եկավ նիկլի ու նիկոլիզմի հետ միասին:

Հ.Գ. 2
Սա էլ քարտեզը: