Որ երկրում` ինչքшն հшյ է ապրում․ (ցուցակ)․ Ցնցпղ թվեր և բացшհшյտումներ

3882

Time to Analyze հար­թա­կը զեկույց է ներկայացրել ամբողջ աշխարհում հայերի թվի մասին: Ըստ «Գանձասար»-ի՝ թվերը տրա­մադ­րել են աշ­խար­հի բազ­մա­թիվ եր­կր­նե­րում գոր­ծող հայ­կա­կան հա­մայն­քա­յին կա­րևո­րա­գույն կա­ռույց­նե­րը, կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, լոբբիս­տա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը, Սփյուռ­քում գոր­ծող ա­ռաջ­նոր­դա­րան­նե­րը, ո­րոշ դեպքերում նաև՝ գաղթականների ծա­ռա­յու­թյան գրասենյակն­երը:

Ներկայացնում ենք զեկույցի արդյունքները՝

Աբ­խա­զիա- 48.000
Ալ­բա­նիա- 470
ԱՄՆ- 1.540.000
Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցյալ Է­մի­րու­թյուն­ներ- 3000
Արգենտինա- 128.000
Ավստրիա- 3000
Ավստրալիա- 85.000
Բելառուս- 35.000`

Բելգիա- 11.000
Բոլիվիա- 50
Բ­րա­զիլիա- 47.000
Բուլղարիա- 8000
Գեր­մա­նիա — 47.000
Դա­նիա- 2500
Ե­գիպ­տոս- 4500
Թուրք­մե­նս­տան- 30.000
Թուր­քիա- 70.000
Իս­րա­յել- 6000
Ի­րաք- 10.000
Ի­րան- 240.000
Իս­պա­նիա- 8000
Ի­տա­լիա- 4000
Լատվիա- 3000
Լե­հաս­տան- 45.000
Լի­բա­նան- 130.000
Լիտ­վա- 2100
Կա­նա­դա- 57.000
Քա­թար- 1800
Կիպ­րոս- 4000
Կոլումբիա- 500
Հուն­գա­րիա- 35.000
Հնդ­կաս­տան- 600
Հու­նաս­տան- 25.000
Ղա­զախս­տան- 25.000
Մալ­թա- 350
Մեքսիկա- 500
Մեծ Բ­րի­տա­նիա- 11.000
Նոր­վե­գիա- 2500
Հո­լան­դիա- 7000
Շվեյցարիա- 7000
Շվեդիա- 9000
Չի­նաս­տան- 200
Չե­խիա- 15.000
Չի­լի- 700
Ռու­սաս­տան- 1.980.000
Ռու­մինիա- 2000
Սիրիա ՝ մինչև պատերազմը- 120.000
Վենեսուելա- 3000
Վ­րաս­տան- 249.000 (միայն Ջավախքում՝ 110.000)
Տա­ջի­կիս­տան- 6000
Ուզ­բե­կս­տան- 70.000
Ուկ­րա­ինա- 100.000
Ու­րու­գվայ- 20.000
Քո­ւվեյթ- 12.000
Ֆ­րան­սիա- 700.000

Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ըստ կայ­քի, աշ­խար­հում ապրում է 10.297.770 հայ, որոնցից 8.140.500-ը ապրում է Հայաստանի և Արցախի սահմաններից դուրս:
Հայ­կա­կան ամենախոշոր հա­մայնք­նե­րը գտնվում են ԱՄՆ-ում, ՌԴ-ում, Ֆրանսիայում, Իրանում, Սիրիայում, Լիբանանում և Արգենտինայում:

Time to Analyze հար­թա­կը ա­ռան­ձին ներ­կա­յա­ցրել է նաև հայ­կա­կան նշա­նա­վոր կենտրոնների հայ բնակ­չու­թյան թվերը:
Լոս Անջելես (Կալիֆորնիա)- 980.000
Մոսկվա (­Ռու­սաս­տան)- 400.000
Կ­րաս­նո­դա­րի և Ս­տավ­րո­պո­լի երկ­րա­մա­սեր- 900.000
Ռոս­տո­վի մարզ (­Ռու­սաս­տան)- 200.000
Բեյրութ (­Լի­բա­նան)- 100.000
Փա­րիզ (Ֆ­րան­սիա)- 95.000
Մար­սել (Ֆ­րան­սիա)- 94.000
Գլենդել (Կալիֆորնիա)- 85.000
Բույենոս Այրես (Արգենտինա)- 81.000
Բոստոն (­Մա­սա­չու­սեթս)- 75.000
Թեհ­րան (Ի­րան)- 70.000
Լիոն (Ֆ­րան­սիա)- 68.000
Հա­լեպ (­Սիրիա՝ մինչև պատերազմը)- 50.000