ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ։Երանի այսպես, բոլոր զինվորները դռները բացեին իրենց մայրերի առաջ

294

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ։Երանի այսպես, բոլոր զինվորները դռները բացեին իրենց մայրերի առաջ