Քարվաճառի Արծիվ ջոկատի զինվորների անզուգական կատարումը անկախ եղանակային վատ պայմաններից

559

Քարվաճառի Արծիվ ջոկատի զինվորների անզուգական կատարումը անկախ եղանակային վատ պայմաններից