Քարվաճառի Արծիվ ջոկատի զինվորների անզուգական կատարումը անկախ եղանակային վատ պայմաններից

611

Քարվաճառի Արծիվ ջոկատի զինվորների անզուգական կատարումը անկախ եղանակային վատ պայմաններից